Btw-teruggaaf eenvoudiger vanaf 2017?

Btw-teruggaaf eenvoudiger vanaf 2017? De procedure voor teruggaaf van btw wordt als ingewikkeld en tijdrovend ervaren. Daarom wil het ministerie de regeling aanpassen. Onlangs is het conceptwetsvoorstel gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is dat het recht op btw-teruggaaf in ieder geval ontstaat voor zover de vergoeding één jaar na opeisbaarheid geheel of gedeeltelijk nog niet is ontvangen.

Dit betekent dat een hoop administratieve rompslomp voortaan achterwege kan blijven.nuttig-verspillen

Door Jolanda van den Berg op 14 september 2016

Geen einde voor KOR

Staatssecretaris Wiebes van Financiën is niet van plan om de kleineondernemingsregeling (KOR) af te schaffen. Dit blijkt uit een recente Kamerbrief aan de Tweede Kamer. Wel gaat hij onderzoeken of de regeling vereenvoudigd kan worden.

De kleineondernemingsregeling (tool) is een regeling in de BTW waar ondernemers met een lage omzet gebruik van kunnen maken. De KOR zorgt ervoor dat zij geen of minder BTW hoeven af te dragen als zij onder bepaalde grenzen blijven. De regeling geeft een vermindering van belasting als het BTW-bedrag minder dan € 1.883 per jaar bedraagt. Betaalt de organisatie jaarlijks niet meer dan € 1.345 aan BTW, dan hoeft een organisatie via de KOR helemaal geen BTW te betalen.

De administratieve verplichtingen van de BTW drukken volgens de staatssecretaris echter zwaar op kleine organisaties. De staatssecretaris wil daarom de administratieve lasten voor kleine organisaties verminderen. Hij wil de KOR niet beëindigen, maar gaat wel uitzoeken of de huidige regeling eenvoudiger kan.

Door Jolanda van den Berg op 12 september 2016

Verzoek om btw-teruggaaf, opgepast!

Meer controle. De Belastingdienst heeft 1.700 fte aan extra mensen in dienst genomen voor controle en toezicht. De Tweede Kamer heeft uiteraard gevraagd wat dit oplevert. In de antwoorden op die vragen zijn de gebieden opgesomd waar de verwachte opbrengst van de extra controles het grootst is: meer controles van aangiften inkomstenbelasting, vergroting van het aantal boekenonderzoeken bij ondernemers én controle op verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting in het MKB.

Teruggaaf btw. Wees dus gewaarschuwd wanneer u btw van de Belastingdienst terug wenst te ontvangen. Houd er rekening mee dat u vragen krijgt of wellicht zelfs een (beperkte) controle. Dit speelt bij incidentele verzoeken om teruggaaf, bij verschillen tussen de afgedragen btw en de balansschuld omzetbelasting en bij btw-aangiften met aftrek van voorbelasting zonder dat er btw-omzet is.

Vraagt u btw terug? Zorg dan dat u de bewijsstukken in uw administratie heeft, zoals aankoopfacturen. Er is nu een grotere kans op controle.

Door Jolanda van den Berg op 6 september 2014

Voorkom bijtelling bestelbus

Stelt u een bestelauto ter beschikking aan uw werknemer voor enkel zakelijk gebruik? Dan kunt u samen met uw werknemer een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen bij de belastingdienst. U hoeft dan geen bijtelling privégebruik auto bij het loon van de werknemer te tellen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de werknemer een verbod op te leggen de bestelauto privé te gebruiken. Hierbij dient u de volgende zaken in acht te nemen:

  • U legt het verbod schriftelijk vast.
  • U controleert de naleving van het verbod.
  • Bij overtreding van het verbod legt u een sanctie op, bijvoorbeeld: een geldboete die in verhouding staat met de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen over het privégebruik.

Let op
Er volgt geen bijtelling indien de bestelauto niet buiten werktijd gebruikt kan worden, bijvoorbeeld omdat u de bestelauto buiten werktijd op het afgesloten bedrijfsterrein plaatst.

Door Jolanda van den Berg op 28 augustus 2014

Werkkostenregeling gaat door!

De werkkostenregeling wordt hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2015 verplicht. Het is dan ook raadzaam u daar de komende maanden op voor te bereiden.

Door Jolanda van den Berg op 28 augustus 2014